Let op: U kunt teksten vertalen in een gewenste taal. Maar de taalkundige kwaliteit kan slecht zijn.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Arte no Pendor/Tony Boiso zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Arte no Pendor/Tony Boiso geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Arte no Pendor/Tony Boiso u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Arte no Pendor/Tony Boiso u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).


All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Arte no Pendor/Tony Boiso. Arte no Pendor/Tony Boiso cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Arte no Pendor/Tony Boiso. The information contained in messages (with attachments) from Arte no Pendor/Tony Boiso may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Arte no Pendor/Tony Boiso to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Kunst op de Helling o.p./Tony Boiso that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.

(placeholder)