EXPOSITIE

MÜNSTER 2018

Willie Beckmans

Ebba van der Bijl

Tony Boiso

Irma Bruggeman

Wynand Buursink

Herbert Capelle

Talya Damhuis-Meller

Pier van Dijk

Onno Dirks

Ton Duivenvoorden

Arletta Elst-Wawrzyniak

Rineke Engwerda

Renata de Frankrijker

Ria Geerdink

Henk Geuzinge

Jenny de groot

Martha Lucia Inagan

Merit de Jong

Marian Kromkamp

Hiske Loomans-de Sonnaville

Frans Mensink

Huub Mikx

Kim ten Oever m.m.v. Bart van der Maar

Jacqui Oude Egberink

Patrick Ros

Ben Schildkamp

Gonda Steffens

Esther de Vries

Herna Wielink

Frans Zekhuis

DEELNEMENDE KUNSTENAARS

werkbezoek SO-66
werkbezoek Titanickhalle - vervolg 1
Ausstellungshalle Am-Hawerkamp-vervolg 2
  • OPBOUW VAN klein|GROOT

klein/GROOT


Aan de dubbeltentoonstelling klein/GROOT in Münster nemen in totaal dertig Hengelose professionele beeldend kunstenaars deel, aangesloten bij 074 PK (v.h. StARTion), waarvan 24 in Produzentengalerie SO-66 (klein) en 26 in de Titanickhalle van Hawerkamp 31 (GROOT), waarvan 5 alleen in SO-66 en 6 alleen in de Titanickhalle.


De titel van de dubbeltentoonstelling refereert aan het volume van de twee tentoonstellingsruimten: SO-66 is relatief klein, de Titanickhalle relatief groot.

In SO-66 worden kleine werken tentoongesteld en in de Titanickhalle grote.

Sommige deelnemende kunstenaars hebben de titel ook als thema opgevat!

De dubbeltentoonstelling bestaat uit twee- en driedimensionale werken in uiteenlopende materialen en technieken. w.o. schilderijen, grafiek, foto’s, multimedia, objecten en installaties.


De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Werkgroep Münster, bestaande uit de beeldend kunstenaar Tony Boiso, Pier van Dijk (initiatiefnemer), Renata de Frankrijker, Jenny de Groot, Frans Mensink en de kunstrecensent Dora Brandt.

De tentoonstelling wordt financieel ondersteund door de Gemeente Hengelo.


074 PK (v.h. StARTion) is een kunstenaarsinitiatief dat op initiatief van beeldend kunstenaar Pier van Dijk in 2015 op anarcho-liberale grondslag werd opgericht.

Het initiatief heeft geen statuten, kent geen notulen, alleen enthousiasme.

Het initiatief heeft op dit moment geen vaste verblijfplaats; t/m november 2017 was dit de volledige eerste etage van het stationsgebouw aan het Stationsplein in Hengelo, waar zo’n tien grote tentoonstellingen (ook Duitse) en andere activiteiten werden georganiseerd.  


Van de ongeveer honderd Hengelose professionele beeldend kunstenaars zijn er zestig bij het initiatief aangesloten; zij betalen allen het symbolische bedrag van 10 euro per jaar.

Criteria voor deelname: professioneel en coöperatief.


klein/GROOT wordt geopend op zondag 24 juni a.s. om 15.00 uur in SO-66 door Crista Book en om 17.00 uur in de Titanickhalle door Anne Fellenberg.

Op beide locaties wordt een korte performance uitgevoerd door resp. G. Klein (SO-66) en K. Groot (Titanickhalle).

De dubbeltentoonstelling is te bezichtigen t/m 29 juli a.s.


Openingstijden:

- SO-66: zaterdags en zondags, 15.00 tot 18.00 uur

- Titanickhalle: zaterdags en zondags, 15.00 tot 19.00 uur

- Verder op afspraak